Priserne for deltagelse i konkurrencerne er følgende:

Prisen kr. 20,- pr billede, kr. 40,- pr serie.
Betales klubvis til:
Bank - Reg. 1551 konto 4733614

Når upload deadline er overstået og konkurrencen er lukket, sender RNFoto´s kasserer en samlet opgørelse til hver klub, som har deltaget.